รายการโทรทัศน์สื่อสร้างสังคมอุดมสุข

"ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับผ่านการพิจารณาใบสมัคร เพื่อรับบริจาครถเข็นนิทานในรอบ 1/2557 กำหนดระยะเวลาการบริจาคจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"คลิกที่นี่..!!รายการสะพานสายรุ้ง

T 197-2 :T 198-2 : เรียนรู้พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และสะพานข้ามแม่น้ำแคว

ออกอากาศ : 30 มีนาคม 2557

รายละเอียด :
เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ผ่านสิ่งของและสถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อสะท้อนถึงการเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีไม่ให้เกิดสงครามอีก

มูลนิธิเด็กโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็กโรงเรียนอนุบาล
หมู่บ้านเด็ก สานรัก
มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน

มูลนิธิเด็กสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก มูลนิธิเด็ก สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก มูลนิธิเด็กโครงการสรรพสาส์น
สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

หลักสูตรเพื่อวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง กิจกรรมสนุกที่ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็กช่วยภัยหนาวกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมูลนิธิเด็ก
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและบทความที่น่าสนใจ
ข่าวสารสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ ความสุขที่มากับรถเข็นนิทานมูลนิธิเด็ก
สถาบันวิชาการและสื่อเพื่อพัฒนาเด็ก ครอบครัวและการศึกษา มูลนิธิเด็ก รับสมัครงาน
ขอบเอ๋ย ขอบคุณ รายงานสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ รถเข็นนิทาน มูลนิธิเด็ก 1/2557
เทศกาล "หนังสือนี้ หนูเลือกเอง"
การบรรพชาสามเณร สามเณรี และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ปี2557
ประกาศรับสมัครงาน บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิเด็กช่วยผู้ประสบภัยหนาว
การจัดการศึกษาบนฐานชุมชน ...หลักสูตรเพื่อวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง...
สมุดบันทึกนิทาน ปี2557 ขวัญข้าว ขวัญเรา
มูลนิธิเด็ก โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก รับสมัครงาน พนักงานขับรถ
รถเข็นนิทานสานความห่วงใย เพื่อหัวใจดวงเล็กๆ ของเด็กป่วย

95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 TEL. 0-2814-1481-7 FAX. 0-2814-0369
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
©1999 Foundation For Children All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | donation@ffc.or.th office_ffc@yahoo.co.th